Paula

Magrinya

MMRES student at IBEC and CRG
Class 2019-2020

Aritz

Lafuente

MMRES student at IBEC and DCEXS
Class 2019-2020

Victor

Herrera

MMRES student at DCEXS and CRG
Class 2019-2020

Guillem

Guigó

MMRES student at ICFO and CRG
Class 2019-2020

Alejandro

Fernández

MMRES student at ICN2 and ICFO
Class 2019-2020

Milan

Dimitrovski

MMRES student at ICIQ and CRG
Class 2019-2020

Jorge

Cordero

MMRES student at DCEXS and ICFO
Class 2019-2020